Athena onderwijs

Met ingang van schooljaar 2018/2019 starten wij op IKC de Vincent met voltijds HB onderwijs.

Binnenkort zal er meer informatie aan de ouders worden verstrekt middels nieuwsbrieven en onderwijscafés.
Actuele informatie vindt u ook op onze Facebookpagina.

Athena Onderwijs

Athena-Onderwijs aan hoogbegaafde kinderen is een onderwijsvoorziening voor kinderen die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod  krijgen binnen het reguliere onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te bieden zodat deze kinderen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. We stimuleren een reflectieve, kritische en onderzoekende houding en proberen onze leerlingen vaardigheden en tools aan te reiken waarmee zij straks de ‘grote’ wereld in kunnen. Een wereld, die zich niet aan deze leerlingen blijft aanpassen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator hoogbegaafdheid via jolanda.vermonden@pcpomiddenbrabant.nl