De Vreedzame School

De Vreedzame School is een compleet programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.

De kern van De Vreedzame School is een lessenserie. Iedere week wordt in alle groepen een les gegeven. Deze lessen zijn verdeeld over zes blokken.

  • Blok 1 – We horen bij elkaar
  • Blok 2 – We lossen conflicten zelf op
  • Blok 3 –  We hebben oor voor elkaar
  • Blok 4 – We hebben hart voor elkaar
  • Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij
  • Blok 6 – We zijn allemaal anders

Een ander belangrijk onderdeel van De Vreedzame School is mediatie. Mediatie is bemiddeling bij conflicten. Alle leerlingen leren wat mediatie is, maar daarnaast worden ieder jaar ook enkele leerlingen uit groep 7 en 8 opgeleid om de rol van leerlingmediator te vervullen. Zo nemen de kinderen zelf de verantwoordelijkheid voor het oplossen van conflicten in de klas of op het schoolplein.