Engels

Engels in groep 1 t/m 8

Alle kinderen op IKC De Vincent leren Engels. Met behulp van de methode Take it Easy en Early Bird leren we de kinderen van groep 1 t/m 8 spelenderwijs zingen, luisteren, spelen, lezen en schrijven in het Engels. De kinderen van de peuterspeelgroep en de kinderopvang worden zonder methode spelenderwijs met Engels in aanraking gebracht. We kiezen er bewust voor om vroeg te starten met het aanleren van de Engelse taal, omdat uit onderzoek blijkt dat kinderen van 4 en 5 jaar prima in staat zijn om een tweede taal aan te leren. Omdat Engels wereldwijd als tweede taal gebruikt wordt en het een verplicht vak is op het Voortgezet Onderwijs is het goed om een stevige basis weg te zetten op de basisschool.