Kinderopvang

Binnen ons IKC werken wij samen met Norlandia. Onder de naam De Vincent verzorgen zij de kinderopvang, de peuterspeelzaal, buitenschoolse opvang en het overblijven. U bent natuurlijk vrij om te kiezen voor een andere opvangorganisatie binnen Etten-Leur. Houdt u er wel rekening mee dat de kinderen dan gehaald en gebracht moeten worden door de betreffende organisatie.

Voor het overblijven kunt u zich aan- en afmelden via het ouderportaal