Onderwijscafés Athena onderwijs

Woensdag 8 januari staat het eerste onderwijscafé van dit schooljaar weer op de planning!

Deze avond zal in het teken staan van het voortgezet onderwijs. Verschillende scholen uit de regio komen vertellen over hun aanbod m.b.t. (hoog)begaafdheid. Na afloop is er ook gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan met de verschillende scholen.

Een interessante avond als voorloper op alle open dagen die vervolgens op de planning staan.

Deze avond is voor iedereen toegankelijk en aanmelden is niet nodig. Meer informatie volgt later.
We willen hiervoor zowel de huidige ouders van onze leerlingen als andere belangstellenden van harte uitnodigen.
Actuele informatie vindt u ook op onze Facebookpagina.