Ouders

Communicatie

Contactmomenten

Wij proberen ouders zo snel mogelijk op de hoogte te brengen van belangrijke zaken die spelen rondom uw kind(eren). Het is belangrijk dat u als ouder hetzelfde doet, zodat we samen het beste kunnen afstemmen op de behoefte van uw kind(eren). Naast de mogelijkheid voor ouders om na schooltijd een afspraak met de leerkracht te maken, creëren wij op de volgende contactmomenten.

Kennismakingsgesprek

Aan het begin van het wordt u door de leerkracht van uw kind(eren) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de leerkracht. De kinderen vanaf groep 5 mogen hierbij aanwezig zijn.

Voortgangsgesprek

Wij nodigen ouders minimaal twee keer per jaar op school uit voor het zogenaamde voortgangsgesprek. Dit gesprek is bedoeld om de ontwikkeling van uw kind te bespreken.

Informeren

E-mail

Regelmatig ontvangt u van de leerkracht van uw kind een email met daarin belangrijke en/of praktische zaken m.b.t. de klas van uw kind(eren).

Nieuwsbrief

Iedere maand ontvangt u per mail een nieuwsbrief.

Klasbord

Aan het begin van het schooljaar ontvangt u van de leerkracht van uw kind een code om zich aan te melden op Klasbord, een gesloten, digitale omgeving per klas. De leerkracht plaatst hier regelmatig leuke foto’s op, zodat u uw kind een beetje kunt volgen.

Participatie

Samenwerking tussen ouder(s) en school

Als ouders zich gedeeld verantwoordelijk voelen voor de schoolontwikkeling van hun kind heeft dit een positief effect op de schoolbeleving en de schoolprestaties van het kind. Wij willen graag samen met ouders het onderwijs rondom hun kind vormgeven, waarbij we respect hebben voor elkaar en gebruik maken van elkaars talenten. Als school bieden we ouders volop de gelegenheid om te participeren op verschillende vlakken. Van ouders verwachten we dat zij in het algemeen belangstelling tonen voor de school, dat ze aanwezig zijn bij rapportbesprekingen en informatieavonden, hun kind begeleiden bij het eventuele huiswerk en, indien mogelijk, participeren activiteiten.

Geef een reactie