Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Groep 1 t/m 3:

  • ’s-morgens      8.45 – 12.00 uur;
  • ’s-middags      13.00 – 15.15 uur;
  • ’s-woensdags  8.45 – 12.30 uur;
  • vrijdagmiddag      vrij

Groep 4 t/m 8:

  • ’s-morgens      08.45 – 12.00 uur;
  • ’s-middags      13.00 – 15.15 uur;
  • ’s-woensdags  08.45 – 12.30 uur;

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie                 15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie                  24 december 2018 t/m 4 januari 2019

Voorjaarsvakantie            4 maart 2019 t/m 8 maart 2019

Goede vrijdag                  19 april 2019

Tweede paasdag              22 april 2019

Meivakantie                     22 april 2019 t/m 3 mei 2019

Hemelvaartsweekend       30 en 31 mei 2019

2e Pinksterdag                  10 juni 2019

Zomervakantie                8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

Studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn:

Vrijdag 12 oktober
Woensdag 5 december
Maandag 11 februari
Vrijdag 24 mei
Dinsdag 11 juni

Kinderopvang

van 7.30 – 18.30 uur

Peuterspeelgroep

  • Maandag-, dinsdag- woensdag en donderdagochtend 8.45 – 11.45u
  • Dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 12.45 – 15.00u

Bijzonder verlof

We krijgen regelmatig verzoeken van ouders voor bijzonder verlof. Elke school is gebonden aan de strikte wet- en regelgeving. Het is niet de bedoeling de regels soepel toe te passen. Wanneer de school toestemt in het geven van verlof waar de wet dit niet toelaat, is de directie aansprakelijk en riskeren we als school een boete. U snapt, dat is het laatste wat we willen. Wilt u een verlofaanvraag indienen? Kijk dan eerst op de site van www.rblwest-brabant.nl voor de geldende regels. Komt u in aanmerking voor verlof, dan kunt u bij de directie een formulier vragen of een formulier downloaden van deze site (links en downloads).

 

Geef een reactie