Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Groep 1 t/m 3:

  • ’s-morgens      8.45 – 12.00 uur;
  • ’s-middags      13.00 – 15.15 uur;
  • ’s-woensdags  8.45 – 12.30 uur;
  • vrijdagmiddag      vrij

Groep 4 t/m 8:

  • ’s-morgens      08.45 – 12.00 uur;
  • ’s-middags      13.00 – 15.15 uur;
  • ’s-woensdags  08.45 – 12.30 uur;

Vakanties 2019-2020

Herfstvakantie                 14 oktober 2019 t/m 18 oktober 2020

Kerstvakantie                  23 december 2019 t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie            24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

Tweede paasdag              13 april 2020

Meivakantie                     20 april 2020 t/m 1 mei 2020

Bevrijdingsdag                 5 mei

Hemelvaartsweekend     21 mei en 22 mei 2020

2e Pinksterdag                 01 juni 2020

Zomervakantie                13 juli 2020 tot en met 21 augustus 2020

Studiedagen waarop alle kinderen vrij zijn:

Maandag 4 mei
Vrijdag 6 december
Dinsdag 2 juni
20 december kinderen ’s middags vrij
10 juli kinderen ’s middags vrij

Kinderopvang

van 7.30 – 18.30 uur

Peuterspeelgroep

  • Maandag-, dinsdag- woensdag en donderdagochtend 8.45 – 11.45u
  • Dinsdag-, donderdag- en vrijdagmiddag 12.45 – 15.00u

Bijzonder verlof

We krijgen regelmatig verzoeken van ouders voor bijzonder verlof. Elke school is gebonden aan de strikte wet- en regelgeving. Het is niet de bedoeling de regels soepel toe te passen. Wanneer de school toestemt in het geven van verlof waar de wet dit niet toelaat, is de directie aansprakelijk en riskeren we als school een boete. U snapt, dat is het laatste wat we willen. Wilt u een verlofaanvraag indienen? Kijk dan eerst op de site van www.rblwest-brabant.nl voor de geldende regels. Komt u in aanmerking voor verlof, dan kunt u bij de directie een formulier vragen of een formulier downloaden van deze site (links en downloads).

 

Geef een reactie