Taalklas

Op IKC De Vincent zijn we, vooruitlopend op de invoer van ons project TAEL (van de drie Etten-Leurse onderwijsstichtingen en de gemeente) begonnen met extra ondersteuning in de groepen 1 en 2. Kinderen worden in kleine groepen buiten de eigen groep intensief begeleid op de Nederlandse taal. Dit levert niet alleen veel op voor de betrokken kinderen, maar ‘ontlast’ zowel de groepsleerkracht als de rest van de groep op die momenten omdat de kinderen met een taalachterstand (of soms geen enkele beheersing van de Nederlandse taal) veel tijd en aandacht vragen en verdienen.