Verkeer

Verkeer: Onze school heeft het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Dit
label wordt door de provincie Noord-Brabant uitgereikt aan basisscholen
die op een goede wijze verkeersonderwijs geven. Met het BVL-label geven
we ook aan dat we ons mede verantwoordelijk voelen voor de
verkeersveiligheid rondom de school. Naast de verkeerslessen uit de
methode zijn we ook veel praktisch bezig. In groep 7 leggen de kinderen
een theoretisch (schriftelijk) en praktisch (op de fiets door Etten-Leur)
verkeersexamen af. Dit examen wordt afgenomen in samenwerking met de politie en Veilig Verkeer Nederland.