Zorg en ondersteuning

We streven ernaar dat alle kinderen bij ons op school de zorg en aandacht krijgen die ze nodig hebben. Uiteraard gaan we hierbij uit van de mogelijkheden van elk kind binnen de begrensde mogelijkheden van de groep. Zodra uw kind bij ons op school begint, delen wij met u de zorg en verantwoordelijkheid. Wij houden de ontwikkeling van uw kind goed in de gaten door middel van observaties en toetsen en natuurlijk door signalering van de leerkracht. Om de ondersteuningsbehoefte van de kinderen goed in beeld te brengen, is het soms nodig om aanvullend onderzoek, collegiale consultatie of bespreking in het ondersteuningsteam te organiseren.  Wij doen dat uiteraard altijd in overleg met u. De school beslist uiteindelijk. Heeft u vragen over de ondersteuning van uw kind? Dan kunt u in eerste instantie terecht bij de leerkracht van uw kind.