Explora onderwijs

Explora onderwijs is een onderwijsvoorziening voor leerlingen, die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod krijgen binnen het traditionele onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. Daarbij behoort de missie van Explora:
‘Bijdragen aan het geluk van hoogbegaafde leerlingen door ze een optimale leeromgeving te bieden met ontwikkelingsgelijken, zodat de emotionele en creatieve ruimte ervaren wordt om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten optimaal te kunnen benutten.’
Via onderstaand filmpje krijgt u een goede indruk van Explora onderwijs in de praktijk. Dit filmpje is gemaakt op onze collega school in Rijen. Het concept is hetzelfde op IKC de Vincent.:

Presentatie Explora

Voor meer informatie kijkt u onder het kopje: Informatie Exploraonderwijs.

Explora onderwijs is een onderwijsvoorziening voor leerlingen, die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod krijgen binnen het traditionele onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. Daarbij behoort de missie van Explora:
‘Bijdragen aan het geluk van hoogbegaafde leerlingen door ze een optimale leeromgeving te bieden met ontwikkelingsgelijken, zodat de emotionele en creatieve ruimte ervaren wordt om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten optimaal te kunnen benutten.’
Via onderstaand filmpje krijgt u een goede indruk van Explora onderwijs in de praktijk. Dit filmpje is gemaakt op onze collega school in Rijen. Het concept is hetzelfde op IKC de Vincent.:

Presentatie Explora

Voor meer informatie kijkt u onder het kopje: Informatie Exploraonderwijs.