Hoogbegaafdheidsonderwijs

Er zijn voor schooljaar 24-25 nog enkele plekken vrij bij HB-onderwijs 4/5.

U kunt uw interesse kenbaar maken door een email te sturen naar: devincent@pcpomiddenbrabant.nl

We kunnen alleen uw belangstelling/aanvraag in behandeling nemen indien uw kind in het bezit is van een IQ onderzoek van maximaal 2 jaar oud.

Ons hoogbegaafdheidsonderwijs is een voorziening voor leerlingen, die vanwege een cognitief talent meer uitdaging nodig hebben en geen passend onderwijs aanbod krijgen binnen het traditionele onderwijs. Het doel is zodanig onderwijs te bieden dat deze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving met ontwikkelingsgelijken. Daarbij behoort de missie van de HB-groepen van IKC de Vincent:
‘Bijdragen aan het geluk van hoogbegaafde leerlingen door ze een optimale leeromgeving te bieden met ontwikkelingsgelijken, zodat de emotionele en creatieve ruimte ervaren wordt om zichzelf te ontwikkelen en hun talenten optimaal te kunnen benutten.’
Via onderstaand filmpje krijgt u een goede indruk van het hoogbegaafdheidsonderwijs in de praktijk. Dit filmpje is gemaakt op onze collega school in Rijen. Het concept is hetzelfde op IKC de Vincent.:

Presentatie HB-onderwijs

Voor meer informatie kijkt u onder het kopje: Informatie HB-onderwijs.