Onze school

Dit zijn onze ambities

Ons onderwijs staat niet stil. Wij zijn steeds in ontwikkeling, op zoek naar hoe het kind nog beter tot zijn recht komt. Onze leerkrachten volgen de onderwijsvernieuwingen op de voet en scholen zich ieder jaar bij door opleidingen en cursussen. We werken met nieuwe methoden die aansluiten bij de eisen van deze tijd. In ons streven naar goed onderwijs houden we uiteraard rekening met de eisen die zijn gesteld in de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). Onderstaande ambities geven de richting aan waarin de school zich de komende periode gaat ontwikkelen.

Pedagogische (opvoedkundige) ambities

Ieder kind heeft recht op wederzijds respect en positieve aandacht binnen een veilige omgeving. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, kan het leren en zich ontwikkelen. Van de kinderen verwachten wij een actieve houding in de omgang met elkaar; Zowel kinderen als leerkrachten bij ons op school zijn verdraagzaam, positief, respectvol, zorgzaam en behulpzaam naar elkaar toe.

Hierdoor ontstaat een fijne sfeer. Kinderen en leerkrachten voelen zich veilig en gaan iedere dag met plezier naar school. Naast de leerkracht zijn ook de leerlingen verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Duidelijke regels zijn daarbij onmisbaar. De omgangsregels, worden door alle kinderen nageleefd:

  • Samen zorgen we er voor dat het fijn is op school
  • Iedereen hoort er bij
  • We luisteren naar elkaar
  • Problemen lossen we op door te praten
  • We gaan netjes om met de spullen van elkaar

De klassenregels worden aan het begin van het schooljaar in iedere klas door de leerkracht samen met de kinderen opgesteld. Zo zijn kinderen echt mede eigenaar van de regels. Kinderen spreken elkaar erop aan als ze zien dat een ander zich niet aan een regel houdt.

Ouders binnen het onderwijs

De contacten tussen leerkrachten en ouders zijn intensief; ouders lopen gemakkelijk binnen met vragen of dingen die thuis spelen en andersom houden de leerkrachten ouders op allerlei manieren goed op de hoogte van wat er speelt op school. Contacten tussen ouders en school vinden plaats in een open sfeer en ouders voelen zich betrokken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind. Het kind komt onderwijskundig tot zijn recht door hoge, reële eisen en doelen te stellen.

Ieder kind heeft recht op wederzijds respect en positieve aandacht binnen een veilige omgeving. Pas wanneer een kind zich veilig voelt, kan het leren en zich ontwikkelen. We verwachten van kinderen een actieve houding in de omgang met elkaar; De kinderen en leerkrachten bij ons op school zijn verdraagzaam, positief, respectvol, zorgzaam en behulpzaam naar elkaar toe.