kinderen bij de handvaardigheidsles.

Expressie, kunst en cultuur

Cultuur op de Vincent

Op IKC de Vincent vinden we het heel belangrijk om aandacht voor de complete ontwikkeling van het kind te hebben. We willen kinderen leren kijken met een open blik, elkaars talenten te zien en waarderen, samen te werken en zichzelf te uiten en te communiceren op verschillende manieren. Kunst en cultuur zijn hierbij belangrijke onderdelen.

Ons cultuurprogramma richt zich op 3 verschillende domeinen:

Domein 1

IN HUIS – Wat de Vincent zelf in huis heeft op het gebied van cultuureducatie. Kinderen krijgen handvaardigheid in ons prachtige talentencentrum van een vakdocent. Leerkrachten verzorgen in eigen groep muziek- en tekenlessen en tijdens andere activiteiten / vieringen wordt aandacht besteed aan cultuur d.m.v. creatieve activiteiten, optreden, presenteren en exposeren. In de school zijn er diverse plekken om te exposeren en ook de voortuin van de school heeft de uitstraling van een cultuurplaats door de mozaïekbank die gemaakt is door een plaatselijke kunstenares.

Domein 2

MET DE CULTURELE OMGEVING – Wat de culturele omgeving van de school de leerlingen te bieden heeft. Kinderen krijgen dans- en dramalessen van een vakdocent van de Nieuwe Nobelaer. Daar treden de kinderen zelf ook op tijdens de musical. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met kunstenaars en worden er culturele activiteiten en plaatsen bezocht in de omgeving.

Domein 3

UIT DE GROTE WERELD – Wat de grote wereld van kunst en cultuur de leerlingen te bieden heeft. Minimaal één keer per jaar bezoeken alle kinderen van het IKC een voorstelling of cultureel erfgoed. We nemen deel aan het Cultuurbuffet waarbij leerlingen ook een verwerkingsles krijgen van een professionele kunstenaar.

De 3 domeinen dienen als handvat voor het programmeren van activiteiten. Elk domein heeft een specifieke meerwaarde voor de ontwikkelingen van de leerling. Omdat de Vincent een CMK school is ( Cultuur Met Kwaliteit) vinden wij dat balans van activiteiten uit de drie domeinen. Wij geloven dat we onze leerlingen hiermee een breed cultureel programma aan kunnen bieden.