Betrokken

Ons onderwijs is erop gericht dat kinderen leren vanuit een betrokken werkhouding. Een hoge betrokkenheid zorgt voor betere leerprestaties en leerplezier. Wij maken hiervoor gebruik van technieken van ‘Teach like a champion‘. Deze technieken helpen om kinderen  betrokken te houden tijdens de lessen en zijn ondersteunend bij het creeëren van de groepscultuur.
We kiezen er als school bewust voor ons veelzijdig te profileren. Door kinderen op verschillende terreinen, zoals kunst en cultuur, techniek en wereldburgerschap, een meer dan gemiddeld aanbod te geven, kunnen kinderen een brede interesse ontwikkelen. Van daaruit wordt het kind geleerd keuzes te maken.

Betrokkenheid staat ook voor de wijze waarop we met elkaar om willen gaan. Als school zijn we een leefgemeenschap, waarin we het belangrijk vinden dat kinderen, ouders/verzorgers en medewerkers betrokken zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor elkaar.