Creatief

Op IKC de Vincent vinden we creativiteit erg belangrijk. Door het ontwikkelen van creativiteit leren kinderen op andere manieren denken, zich inleven in andere denkpatronen en mensen. Creativiteit staat voor het vermogen om nieuwe ideeën, benaderingen, oplossingsstrategieën en inzichten buiten de gebaande paden te creëren en te optimaliseren. Als kinderen hun talenten en creatieve vermogens ontwikkelen, heeft dat zijn weerslag op alle terreinen van hun leven. Creativiteit is de drijvende kracht achter verandering en vernieuwing. Het verbindt kunst en wetenschap, nieuwsgierigheid en vakmanschap. Creativiteit en kunstzinnigheid proberen we ook te stimuleren en prikkelen door dans-, drama- en handvaardigheidslessen aan te bieden door een vakdocent. Maar ook door in de klassen ook te werken op projectbasis.