Vertrouwen

Kinderen moeten elkaar leren vertrouwen en respecteren. Pas dan kunnen kinderen leren samenwerken en zowel met als van elkaar leren. Samen bereik je immers meer dan alleen.
Om kinderen optimaal te kunnen ontwikkelen hebben zij het gevoel van vertrouwen nodig; een veilige haven waar je jezelf kunt zijn. Dit betekent dat wij met respect met elkaar omgaan, oog hebben voor een ander en onze kwaliteiten en tekortkomingen leren kennen.
Vanuit een positieve invalshoek creëren wij hoge verwachtingen. Wij helpen kinderen om hun talenten te ontdekken en vorm te geven. Door een positieve benadering en te werken vanuit succeservaringen ontwikkelen kinderen een positief zelfbeeld.