Werkgroepen

Onderwijs & Ontwikkeling

Ons onderwijsaanbod is onderverdeeld in 6 beleidsdomeinen. We noemen deze domeinen werkgroepen. Op basis van interesse en talent van leerkrachten en externen zijn de werkgroep en samengesteld. De leerkrachten bepalen mede het beleid. De werkgroep en hebben ruimte waarbij zij beleidsinitiatieven mogen uitwerken binnen de vastgestelde kaders van de organisatie. Zij zijn daarbij medeverantwoordelijk voor de te bepalen strategie en het daadwerkelijk terug zien van de innovatieve projecten en initiatieven op de werkvloer.

Er zijn 6 werkgroepen:
-Event
-Cultuur
-WO Techniek & ICT
-Onderwijs & Kwaliteit
-SEO & Burgerschap
-Rekenen
-Taal & NT2

Elke werkgroep  is verantwoordelijk voor de inhoud van de bijbehorende lessen en activiteiten. Het beleid van de werkgroepen moet aantoonbare verbeteringen van het onderwijsaanbod op leveren. De inhoud van de beleidsinitiatieven zijn erop gericht om kinderen een gevarieerd onderwijsaanbod te bieden met een bredere kijk op de wereld. De voorzitters van de werkgroepen leggen tussentijds verantwoording af aan het managementteam en jaarlijks evalueren we met het hele team het aanbod van de werkgroepen.

Deze manier van werken geeft ons overzicht en zorgt voor een hoge mate van betrokkenheid. Wat hebben we bereikt en hoe gaan we verder? Liggen we nog op koers? In de jaarplannen worden de doelen indien nodig bijgesteld. In een wereld die aan veel veranderingen onderhevig is moet je als school je aanbod durven bijstellen.