voorzijde kinderdagverblijf buiten

Voor ouders

Onze school is een onderdeel van een integraal kindcentrum. Buiten het reguliere onderwijs, bieden wij samen met onze partner opvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar aan.

Ook bieden wij voor hoogbegaafde kinderen Explora onderwijs aan.

Uiteraard kunnen wij het als school niet alleen. Wij zijn dan ook blij dat we gesteund worden door een actieve ouderraad en medezeggenschapsraad. Over al deze onderwerpen leest u meer in dit hoofdstuk.