Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met het team van IKC De Vincent allerlei activiteiten en vieringen organiseert. Dit is  mogelijk dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad van De Vincent vergadert gemiddeld 6 keer per jaar en bespreekt dan verschillende onderwerpen. Iedereen is hierbij van harte welkom!  De namen van de ouderraadsleden en de vergaderdata staan vermeld in de kalender.

Namens het team zitten juf Joline en juf Hanneke in de ouderraad.