Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met het team van IKC De Vincent allerlei activiteiten en vieringen organiseert. Dit is  mogelijk dankzij de vrijwillige ouderbijdrage. De ouderraad van De Vincent vergadert gemiddeld 6 keer per jaar en bespreekt dan verschillende onderwerpen. Iedereen is hierbij van harte welkom!  De namen van de ouderraadsleden en de vergaderdata staan vermeld in de kalender.

De ouderraad vraagt een vrijwillige bijdrage voor het schooljaar 2021/2022 van € 40,00 per leerling waarvan zij diverse activiteiten organiseren voor de leerlingen. Hoe meer ouders hieraan bijdragen hoe meer zij kunnen organiseren. Het niet voldoen van deze ouderbijdrage zal niet leiden tot het uitsluiten van deze activiteiten. In Etten-Leur kennen wij de stichting Leergeld die in sommige situaties de bijdrage vergoedt.

Namens het team zitten juf Karin en juf Daniëlle in de ouderraad.