Welkom op de website van IKC de Vincent

 

GEBOUW VINCENT (6)De Vincent is een Integraal KindCentrum (in oprichting) gehuisvest in een prachtig verbouwd gebouw in het centrum van Etten-Leur. In IKC de Vincent worden alle kinderen van 0 tot ongeveer 13 jaar de hele dag uitgedaagd te leren, te spelen en elkaar te ontmoeten. Wij bieden een totaalpakket op het gebied van opvang, educatie en ontwikkeling in één gebouw, waardoor er voor alle kinderen een natuurlijke overstap is van kinderdagverblijf/ peuteropvang naar het basisonderwijs en de buitenschoolse en tussenschoolse opvang.

IKC de downloadVincent gaat net een stap verder dan een brede school. Een brede school voorziet, onder één dak, in verschillende voorzieningen voor kinderen. Op IKC de Vincent werken we gezamenlijk vanuit eenzelfde pedagogische visie en aanpak met één doel: het beste voor uw kind!

Om dit te realiseren werken we binnen het hele IKC volgens het BAS-concept. BAS staat voor Bouwen aan een Adaptieve School. Binnen het concept zijn relatie, autonomie en competentie basisbehoeften om tot leren te komen. Meer hierover vindt u in het menu schoolinformatie.

Belangrijke waarden binnen IKC de Vincent!

Veelzijdig

Als school kiezen we er bewust voor ons veelzijdig te profileren. Door kinderen op een aantal terreinen meer dan gemiddeld aanbod te geven, kunnen kinderen hun talenten in de volle breedte ontwikkelen. Zo krijgen alle kinderen vanaf groep 1/2 dans-drama- en handvaardigheidlessen van vakdocenten en wordt er in alle groepen spelenderwijs Engels geleerd.

Creatief

Door het ontwikkelen van hun creativiteit leren kinderen op andere manieren denken, zich inleven in andere denkpatronen en mensen.  Als kinderen hun talenten en creatieve vermogens ontwikkelen, heeft dat zijn neerslag op alle terreinen van hun leven. Creativiteit is de drijvende kracht achter verandering en vernieuwing. Het verbindt kunst en wetenschap, nieuwsgierigheid en vakmanschap. 

Complementair zijn aan elkaar

We weten dat je samen meer bereikt dan alleen. Door samen bezig te zijn kun je elkaar helpen en inspireren. Daarom hebben we veel aandacht voor samenwerken en het benutten van elkaars talenten.

  • Kinderen leren met elkaar.
  • Leerkrachten zijn elkaar tot belangrijke steun.
  • Ouders en leerkrachten zijn partners in de vorming en opvoeding van kinderen.

Structuur

Door voorspelbaarheid en structuur komen we tegemoet aan de behoefte van kinderen aan duidelijkheid en veiligheid. Leerkrachten oriënteren leerlingen op wat komen gaat, waarom dit zo is en wat er van hen wordt verwacht. Een gestructureerde leeromgeving draagt bij aan het zelfstandig denken, handelen en leren.

Er is nog veel meer te delen over, te zien en te beleven op IKC de Vincent. In de schoolgids, de schoolkalender en de website vindt u veel informatie. Maar wij staan u natuurlijk ook graag persoonlijk ter woord. Mocht u vragen hebben of wilt u IKC de Vincent bezoeken, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Ons adres: Lambertusstraat 5, 4872 XA te Etten-Leur.

Telefoon: 076-5012905

e-mail: info@vvgschool.nl

Tot gauw!

Manja Lubberhuizen, locatieleidster

logo vincent met ondertekst