De medezeggenschapsraad bestaat uit leerkrachten en ouders en denkt en beslist mee over het beleid van de school. Zij vergaderen een aantal keer per jaar op vooraf vastgestelde data. Deze zijn vastgelegd in het jaarplan MR 2019-2020. De namen van de medezeggenschapsraadsleden staan ook vermeld in het jaarplan. De vergaderdata staan in de kalender. Binnen het cluster Etten-Leur kennen we ook een overkoepelende MR, genaamd GMR hierin worden ook leerkrachten en ouders van PCBS de Klankhof en PCBS ‘t Kofschip vertegenwoordigd.

Namens het team zitten juf Marloes en juf Vanessa in de MR.