Ontwikkeling

In de tijd dat leerlingen bij ons op school zitten staat hun algehele ontwikkeling centraal. Kinderen groeien letterlijk in centimeters, maar ook hun creatieve, cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling zijn belangrijk. Deze ontwikkelingen vormen de basis van je identiteit. Wij stimuleren kinderen tijdens hun basisschoolloopbaan in de breedste zin van het woord.
Als school werken wij aan een structurele verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs en het verhogen van de leerprestaties. We dagen elkaar uit om grenzen te verleggen en zetten het leren van elkaar centraal. Door deze professionele houding bevorderen wij de ontwikkeling van ieder kind.