Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die samen met het team van IKC De Vincent allerlei activiteiten en vieringen organiseert. Dankzij de vrijwillige ouderbijdrage is dit mogelijk. Minimaal 6 keer per jaar wordt er vergaderd. Iedereen is hierbij van harte welkom!  De namen van de ouderraadsleden en de vergaderdata staan vermeld in de kalender.

Namens het team zitten juf Joline en juf Ilona in de OR.